İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
03 Ocak 2023, 06:44

 

Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi Mal Alımı İhale İlanı

 

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kırıkkale’de Silah OSB Arıtma Tesisi ve Güvenlik Sistemi Yapımı Projesi kapsamında 1000 kişi/gün (200 m3/gün) kapasiteli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi alımı için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale dosyası Kayseri Yolu Cad. No:90 (Fabrikalar Mah. Silah OSB 1. Sokak No:2) KIRIKKALE adresinden, www.ka.gov.tr veya www.silahosb.org.tr ve www.ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24.01.2023 saat: 14:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.silahosb.org.tr ve www.ahika.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; ihaleye konu işin yaklaşık maliyetinin en az %70`i oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler (müteahhitlik karnesi, iş bitirme belgesi, fatura gibi) yeterlik değerlendirmesinde kullanılacaktır.

Teklifler, 24.01.2023 tarihinde, saat 14:00’da ve Kayseri Yolu Cad. No:90 (Fabrikalar Mah. Silah OSB 1. Sokak No:2) KIRIKKALE adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Silah OSB- İhale Dosyası

 

SOSYAL MEDYA
Sosyal ağlar üzerinden bizleri takip edin!

Tasarım: ALVE Bilişim